วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา(เข็ม และกระบอกฉีดยา) ป้ายห้อยคอ บัตรทะเบียน จำนวน ๙๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ สถานที่ดำเนินงาน บริเวณบ้านนายโทน สายพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 15 ปอนด์ เพื่อเติมถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง๒.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงเหล็ก) จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๓,๗ ตำบลบ้านเหล่า,ซ่อมแซมไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ตามรายละเอียด ของ อบต.บ้านเหล่ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ดำเนินงาน บริเวณ หมู่ที่่ ๒,๕,๙ ตำบลบ้านเหล่า ตามแบบ อบต.บ้านเหล่ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7