วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 

 
 
 
 [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว1142 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว1143 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว153 1-แบบรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว153 2-แบบรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/4064 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว154 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1470