วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
    

น้ำตกตาดซาววา
    
       
 
ทำยังไงดีขโมยเยอะมาก (19 ก.ย. 2556)    อ่าน 9329  ตอบ 46  
การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0  
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้างครับ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 0  
 
    
       
 
ทต.วังชิ้น slotbigwin สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น เว็บไซต์เกมยิงปลาออนไลน์ (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ \'สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 2
อบต.บ้านเหล่า การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม กีฬาห่วยๆ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 111  ตอบ 0
อบต.ป่าสัก สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา พรรคนี้หน้าคุณเป็นอย่างไร สดใสเหมือนเดิมหรือไม่ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้างครับ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0
 
    
       
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีดยา(เ [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ สถาน [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ช [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงเหล็ก) จำนวน 22 ป [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านการ [ 28 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ดำเนินงา [ 23 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 16 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก [ 15 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ โดยวิธีเ [ 31 ต.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธี [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๒ สายทาง -สายที่ ๑ จุดเ [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ย [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้านนา [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห [ 5 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอ [ 5 ต.ค. 2561 ]

 
    

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โ [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 5 

ไข่พอกไอโอดีน
 
 
 
ทต.หนองม่วงไข่ การฉีดพ่นน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศํพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๘ รายการ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพงานป้องก้ัน ประจำปี 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง 15 มีนาคม 2562 วันจบการศึุกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 , หม [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตักและฐานรากในการจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1193  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1192  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1198  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]

 
 
    
 
 [ 21 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว1142 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว1143 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว153 1-แบบรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว153 2-แบบรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/4064 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว154 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 20 มี.ค. 2562 ]     
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3-2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4071 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว152 จัดแจกหนังสือ สนามเด็กเล่น ปัญญา  [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/4033 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว1118 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว151 กำหนดจัดประชุมซักซ้อมการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี62 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/3981 แบบประเมินตลาดมาตรฐานปลอดภัย Go Green Plus [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/3981 2-แบบประเมินตลาดมาตรฐานปลอดภัย Go Green Plus [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว1116 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว148 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 18 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว149 กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู ฯ เพิ่มเติม [ 18 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว150 ขอทราบข้อมูลผู้ช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2562 ]     
พร.0023.2/ว1065 เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูล ในระบบศศุนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 16 มี.ค. 2562 ]     
    
 
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
 


เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2552