วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ขยะบุญครั้งที่ 12  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรมตามโครงการขยะบุญครั้งที่ 12 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลบ้านเหล่าทุกหมู่บ้านด้วยดี ทั้งนี้บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการธนาคารขยะบุญ โดยดำเนินการรับบริจาคขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องนม ถุงขนม วองมาม่า กาแฟ ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม กระสอบปุ๋ย เพื่ออัดขายให้กับบริษัทกรีนไลน์ รวมถึงน้ำมันพืชเก่าใช้แล้ว ก็สามารถนำส่งขายได้ ทั้งนี้ในรอบที่ผ่านมาสามารถรวบรวมขยะทั่วไปอัดขายได้จำนวน 331 กิโลกรัม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 16.09 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 60 ท่าน