วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 รับการประเมินหมู่บ้านตามโครงการอำเภอสูงเม่นน่าอยู่ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน  
 

วันที่  18 กันยายน 2561 สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมสังเกตการ การตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครงการของอำเภอสูงเม่น โดยทั้งนี้ตำบลบ้านเหล่าได้ส่งบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 ตำบลบ้านเหล่าเข้ารับการประเมินในฐานะตัวแทนของตำบลบ้านเหล่า ทั้งนี้มีท่านเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ และมีนายนิเวศน์  วงค์มณี ผู้ใหญ่บ้านเหล่า ม.9 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนการนำคระกรรมการลงพื้นที่เพื่อดูพื้นที่จริง ทั้งนี้บ้านเหล่าเหนือ ม.9 นั้นสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะทั้ง 4 ประเภทแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกผักปลอดสารเคมี การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักไล่แมลง การเพราะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ไก่ เป็ด กบ ซึ่งสามารลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ตามวิ๔ีพอเพียงของคนบ้านเหล่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 16.19 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย