วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
 

วันที่  12 - 14 กันยายน 2561 องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ และพนักงานเจ้าหน้าทีื่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานที่ อบต.หัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ อบต.โป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 16.34 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน