วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  
 

วันที่  14  ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและชมรม อสม.ตำบลบ้านเหล่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเหล่า ร่วมกันเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 23  ตุลาคม 2561 และตลอดปี งบประมาณ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 10.05 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 67 ท่าน