วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดเล็ก  
 

วันที่ 4  ธันวาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าโดยสิบเอกวินัย  เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยผู้ใหญ่นิเวศน์  วงค์มณี ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ    หมู่ 9  เข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะ zero waste รางวัลชมเชย(ระดับประเทศ) ประเภทชุมชนขนาดเล็ก  รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงานที่ได้ดำเนินการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15.15 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 57 ท่าน