วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

วันที่  7  ธันวาคม  2561 สิบเอกวินัย  เทพสาธรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ ของคระกรรมการหมู่บ้านเหล่าเหนือ ม.1 ตำบลบ้านเหล่า  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15.32 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 47 ท่าน