วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่  17 ธนวาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมคือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน อสม. เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 92 คน มีท่านพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการจัดอบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ ม.9 หลังพิธีเปิดโครงการนายอำเภอสูงเม่น และสิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้นำผู้เข้ารับการอบรมทำสัญญาว่าจะลดการใช้ถุงพลาสติกวันละ 1 ถุง ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 15.43 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย