หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรม Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง  
 

วันที่  9 มกราคม  2562 องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าจัดกิจกรรม Kick off โดยประชาสัมพันธ์และรณรงค์แยกก่อนทิ้ง และส่งเสริมกิจกรรม No foam และลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.43 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 70 ท่าน