หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  
 

วันที่  22 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายบุญสม  ชื่นสมบัติ และเหล่าสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุ ได้ออกเยี่ยมเพื่อนนักเรียนผู้สูงอายุ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการขยะบุญ ซึ่งได้นำขยะที่ได้รับบริจาคมา นำเงินรายได้บางส่วนมาจัดซื้อของเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุที่ปกติเคยมาโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ได้ป่วยลง จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อนเยี่ยมเพื่อนขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.59 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย