วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมขยะบุญประจำเดือนมีนาคม 2562  
 

วันที่  4 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ออกหน่วยบริการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมขยะบุญโดยรับบริจาคขยะรีไซเคิล ณ จุดบริการทั้ง 9 จุด ได้รับความร่วมือจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1-9 ตำบลเป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย