วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นโยบายจังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าดำเนินตามนโยบาย “จังหวัดแพร่ปลอดภาชนะโฟมลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม (แพร่นิเวศน์) โดยรณรงค์ให้ความรู้และแจกถุงผ้าให้กับพนักงาส่วนตำบลบ้านเหล่าได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยวันละ 1 ถุง ตลอดจนร่วมกันงด ลด ละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.56 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 16 ท่าน