วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9  
 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 อสม.บ้านเหล่าเหนือ ม.9 ดำเนินโครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลด ละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ของบ้านเหล่าเหนือ ม.9  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.26 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน