วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด  
 

วันที่  12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.สิบเอกวินัย  เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 50 คน ได้มาศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดขยะ zero waste ณ บ้านเหล่าเหนือ ม.9 โดยมีผู้ใหญ่นิเวศน์  วงค์มณี ผู้ใหญ่บ้านเหล่าเหนือ ม.9 พร้อมคณะให้การต้อนรับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คุณ ไพโรจน์ กองคำ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน