วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
  
 
 
 
  น้ำตกตาดซาววา
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 2212   ท่าน
น้ำตกตาดซาววา
 
 
  วัดสิทธิวิมล
 
จำนวนภาพ : 14  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 700   ท่าน
วัดสิทธิวิมล
 
 
  วัดพิชัยศิริ(เหล่าใต้)
 
จำนวนภาพ : 11  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 686   ท่าน
วัดพิชัยศิริ(เหล่าใต้)
 
 
  (1)     2      3      4