วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของตำบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ไฟฟ้าแสงสว่างถนน
 

ตอนนี้ทางเข้าบ้านเหล่าคันคลองชลประทานบ้านบ้านเรามีไฟส่องสว่างมาเกือบครึ่งทางแล้ว...ไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณจากที่ไหน
ขอให้ทาง อบต.บ้านเหล่าช่วยดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชนที่เดินทางด้วย
การเดินทางเริ่มมีสะกวดสบายในการใช้ถนนหลักเส้นดี...แต่ขอให้ดำเนินประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

และเรื่องไฟกริ่ง(ไฟฟ้าแสงสว่างถนน)
ในหมู่บ้าน ตำบลบ้านเหล่าเรานี้ไม่สว่างเพียงพอ
มีแค่บ้างจุด อย่างเช่นอบต.หมู่บ้านอื่นเข้าให้ความสำคัญกับไฟฟ้าส่องสว่างมาก เช่น อบต.บ้านใกล้เรานี้ เห็นเขามีความพัฒนาให้ประชานได้มีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความพัฒนาอย่างชัดเจน...ประชาชนตาดำๆ มิได้รู้กระบวนการการดำเนินงานว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร..
ประชานชนมีที่พึ่งพา ก็คือ อบต.ที่สามารถประสานงานไปยังหน่ายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ควรพิจารณาตรวจสอบความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
ขอฝากนายก.อบต.,ประธานสภา.

เขียนโดย   คุณ พัฒนาบ้านเรา

วันที่ 3 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 น. [ IP : 171.4.50.176 ]  
 
 

เรียน พัฒนาบ้านเรา
ตามที่มีข้อหารือโครงการไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลบ้านเหล่านั้น ขอชี้แจงว่า โครงการถนนภายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ของอบต.บ้านเหล่า แต่จะมีถนนของกรมทางหลวงชนบท 2 เส้นทาง คือ 1. ถนนทางหลวงชนบท พร.5027 เส้นสามแยกสถนนยันตรกิจโกศล - ตำบลบ้านเหล่า( เริ่มจากสามแยกโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ - สามแยกคันคลองชลประทาน 31 )  2.ถนนทางหลวงชนบทพร.3024 เส้น คันคลองชลประทาน ( เริ่มจากสี่แยกตำบลนาจักร - สี่แยกตำบลหัวฝาย )
โดยทั้งนี้ทางอบต.บ้านเหล่าได้จัดของบประมาณทางหลวงชนบทเพื่อขอให้พิจารณาเส้นทางสายคันคลองชนประทานแล้ว แต่มีบางจุดที่เป้นความเร่งด่วน คือจุดสามแยกหมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นทางโค้งอันตรายและจุดตัด ทางท่านนายกจึงได้ขอความเห็นจากสภา ตำบลในการใช้งบประมาณในการติดตั้งไฟดังกล่าว) แต่เนื่องจากการตอดตั้งไฟแต่ละครั้ง ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ทั้งนี้ทางอบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจและขอขอบคุณในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยทางอบต.จะดำเนินการทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่ในเรื่องดังกล่าวต่อไป เพื่อความเป้นอยู่ของผู้ใช้เส้นทาง - และประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา


เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.บ้านเหล่า

วันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 14.23 น. [ IP : 61.7.185.185 ]  
 
 

สายทางอ้างอิงจาก ระบบสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท

เขียนโดย   คุณ กองช่าง อบต.บ้านเหล่า

วันที่ 6 ก.ย. 2560 เวลา 14.26 น. [ IP : 61.7.185.185 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)